Романюк Олександр Никифорович

Біографія

Закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю "Електронні обчислювальні машини". По закінченню навчання працював інженером спеціалізованого конструкторсько-технологічного бюро засобів відеотермінальної техніки "Термінал" м. Вінниці. У рядах Радянської армії виконував обов'язки начальника ЕОМ.

З 1982 року працював у Вінницькому політехнічному інституті (ВПІ) на посадах інженера, молодшого наукового співробітника.

У 1987 році закінчив аспірантуру ВПІ. Кандидатську дисертацію захистив у 1988 р. на тему «Інформаційні вимірювальні системи на основі програмно-апаратних і табличних лінійних інтерполяторів». Після захисту дисертації працював ведучим конструктором, завідуючим сектором спеціалізованого конструкторсько-технологічного бюро "Модуль".

У 2008 році захистив докторську дисертацію на тему «Високопродуктивні методи та засоби кінцевої візуалізації тривимірних зображень у системах комп’ютерної графіки».

Працював старшим викладачем, доцентом, професором кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету . З 2010 року – перший проректор ВНТУ.

Автор понад 400 наукових праць, з них 6 монографій, понад 60 авторських свідоцтв на винаходи та патентів, 25 свідоцтв на реєстрації авторських прав на комп’ютерні програми у Державному департаменті інтелектуальної власності України

Нагороджений срібною та бронзовою медаллю ВДНГ СРСР.

Під науковим керівництвом Романюка О.Н. підготовлено 9 наукових студентських робіт, які визнані переможними на республіканському конкурсі студентських наукових робіт, захищено 15 магістерських кваліфікаційних робіт, 3 кандидатські дисертації.

Напрямок наукових досліджень - «Методи та засоби формування графічних зображень».

За результатами наукових досліджень впровадив у серійне виробництво низку приладів.